אזור / שם בעל העסק / ירוק לבן | הפורטל לקידום הכלכלה המקומית בעמקים | ירוק לבן | הפורטל לקידום הכלכלה המקומית בעמקים